Gulmarg

Gulmarg(3 Trips)

Pahalgam

Pahalgam(4 Trips)

Sonmarg

Sonmarg(3 Trips)

Srinagar

Srinagar(1 Trip)